Вісник Львівського університету. Серія історична

 

2009. Випуск 44

 

 

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Олег ПЕТРЕЧКО. Релігійна політика римського уряду в добу принципату (І-ІІ століття н.е.). С. 13

Мирон КАПРАЛЬ. Шевський цех у Львові в XIV-XVII століттях: особливості правового статусу С. 39

Юрій ОВСІНСЬКИЙ. Маєтковий комплекс Жевуських у Подільському воєводстві Речі Посполитої в XVIII столітті. С. 59

Юрій ОВСІНСЬКИЙ. Маєтковий комплекс Жевуських у Подільському воєводстві Речі Посполитої в XVIII столітті. С. 59

Олена АРКУША. Анджей Потоцький: біографія політика на тлі українсько-поль-ських відносин. Частина І: Фор-мування політичної кар’єри С. 107

Оксана ВИННИК. Чутки під час російської окупації Львова 1914–1915 років. С. 163

Михайло ГЛУШКО. Етнографічне районування України: стан, проблеми, завдання (за матеріалами наукових досліджень другої половини ХХ – початку ХХІ століть). С. 179

Володимир ГАЛАЙЧУК. Різдвяно-водохресні свята в околицях Кременця С. 215

Ірина НЕСЕН. Поховальні та поминальні обряди в середовищі “околичної шляхти” північно-східної Житомирщини (кінець ХІХ – ХХ століття). С. 241

 

 

ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ

 

Володимир СОБЧУК, Ігор ТЕСЛЕНКО. Перші покоління шляхетського роду Болбасів-Розтоцьких. С. 267

Олексій ВІННИЧЕНКО. Депутати Коронного трибуналу 1632-1647 років. С. 279

Ірина ЄЗЕРСЬКА. Релігійні конверсії у Львові наприкінці XVII – у XVIII століттях (на матеріалах метрик хрещень кафедрального костелу). Частина І: Навернення християн-некатоликів та ви хрещення іудеїв-ортодоксів і мусульман. С. 331

Оксана ВІННИЧЕНКО. Заповіт сандомирського воєводи Яна Тарла (1750 р.). С. 385

Михайло ШВАГУЛЯК. Степан Томашівський про досвід визвольних державницьких змагань українців. С. 417

 

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

 

Тамара ПОЛЕЩУК. Алексей Миллер. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследования. Москва: Новое литературное обозрение, 2006 [Серия: HISTORICA ROSSICA]. 248 с. С. 443

Степан МАКАРЧУК. Щодра О. М. Історична географія. Навчальний посібник. Львів, 2006. [Спеціальні історичні дисципліни. Зошит 3]. 115 с. С. 455

Леонтій ВОЙТОВИЧ. Володимир Чорній. Історія Болгарії. Львів, 2007. 463 с. С. 461

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

 

Людмила ПЛОДИСТА-БАТРАК. Інформація про захист дисертацій у спеціалізованій вченій раді Д 35.222.01 Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України за період з січня 2002 до червня 2008 р. С. 469

 

 

© Львівський національний університет імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія історична