Вісник Львівського університету. Серія історична

 

2008. Випуск 43

 

 

Від редакції С. 9

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Михайло ГЛУШКО. Середнє Полісся у системі етнографічного районування України: локалізація, межі (За матеріалами наукових досліджень другої половини XX – початку XXI ст.) С. 15

Ігор ГІЛЕВИЧ. Українська етнографічна наука у першому повоєнному десятилітті та польові дослідження Полісся. С. 34

Григорій РАЧКОВСЬКИЙ. Поселення Середнього Полісся (середина XIX – середина XX ст.). С. 57

Роман РАДОВИЧ. Розвиток поліського житла: проблема генезису стелі. С. 88

Роман СІЛЕЦЬКИЙ. Опалювальні пристрої народного житла Середнього Полісся: конструктивно-функціональний та світоглядний аспекти С. 134

Роман РАДОВИЧ. Поліський “ток”. С. 184

Михайло ГЛУШКО. Санний транспорт поліщуків: джерела, походження, етапи розвитку. С. 217

Ірина НЕСЕН. Весільний ритуал Середнього Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина ХІХ–ХХ ст.) С. 261

Володимир ГАЛАЙЧУК. Демонологічні уявлення про русалок населення Середнього Полісся. С. 320

Роман СІЛЕЦЬКИЙ. Обрядове будівельне деревце (“вільце”) на Поліссі. С. 382

Олександр ВАСЯНОВИЧ. Загальна та реґіональна характеристика короткотермінових метеорологічних знань українців Середнього Полісся. С. 421


 

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

 

Роман СІЛЕЦЬКИЙ. Юрій Жаткович. Етнографическій очерк угро-русских: комплексне видання / Упорядкування і передм. О. С. Мазурка. Ужгород: Мистецька лінія, 2007. 392 с., іл. С. 455

Михайло ПОТІЧНИЙ. Тетяна Ястремська. Традиційне гуцульське пастухування. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. 423 с., табл., карти (Серія “Діалектологічна скриня”). С. 459

Михайло ГЛУШКО. Тетяна Пархоменко. Календарні звичаї та обряди Рівненщини. Рівне: Видавець Олег Зень, 2008. 199 с., іл., ноти. С. 157

 

 

© Львівський національний університет імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія історична