№43
№44
№45
№46
№47 ДодаткиVipusk_43.htmlVipusk_44.htmlVipusk_45.htmlVISNIK_LVIVSKOGO_NACIONALNOGO_UNIVERSITETU_seria_istoricna_files/Visnyk_46.pdfVISNIK_LVIVSKOGO_NACIONALNOGO_UNIVERSITETU_seria_istoricna_files/VISNYK%20ISTORYCHNYJ%20-%2047.pdfVISNIK_LVIVSKOGO_NACIONALNOGO_UNIVERSITETU_seria_istoricna_files/Foto%20Visnuk%20istor%20%E2%84%96%2047.pdfshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4shapeimage_2_link_5