Кафедра новітньої історії України
Кафедра давньої історії України та архівознавства
Кафедра історії середніх віків та візантиністики
Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн
Кафедра історії Центральної та Східної Європи
Кафедра етнології
Кафедра історичного краєзнавства
Кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки
Кафедра історії та теорії соціології

Археологічний музей
Кабінет спеціальних історичних дисциплінKafedra_novitnoi_istorii_Ukraini.htmlKafedra_davnoi_istorii_Ukraini_ta_arhivoznavstva.htmlKafedra_istorii_serednih_vikiv_ta_vizantinistiki.htmlKafedra_novoi_ta_novitnoi_istorii_zarubiznih_krain.htmlKafedra_istorii_Centralnoi_ta_Shidnoi_Evropi.htmlKafedra_etnologii.htmlKafedra_istoricnogo_kraeznavstva.htmlKafedra_arheologii_ta_specialnih_galuzej_istoricnoi_nauki.htmlhttp://www.sociology-lnu.org.ua/http://www.sociology-lnu.org.ua/Muzej_arheologii.htmlKabinet_specialnih_istoricnih_disciplin.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4shapeimage_2_link_5shapeimage_2_link_6shapeimage_2_link_7shapeimage_2_link_8shapeimage_2_link_9shapeimage_2_link_10shapeimage_2_link_11