Кафедра історичного краєзнавства

Кафедра історичного краєзнавства на історичному факультеті Львівського національного університету ім. Івана Франка була утворена, згідно з рішенням Ради університету від 1 липня 1998 р., протокол № 12/7. На кафедрі працює дев’ять викладачів. Серед них - два доктори наук, професори (В.Є.Голубко, Б.З.Якимович), шість кандидатів наук,  у тому числі доценти А.В.Середяк, Т.Г.Марискевич, Р.Я.Генега, І.І.Федик, І.Б.Мрака), асистенти Л.Д.Калиняк, Р.В.Масик

     З 2000/2001 навчального року на кафедрі відкрито спеціалізацію "Історичне краєзнавство". Кафедра забезпечує викладання курсу «Історія України» на факультетах неісторичного профілю. Крім базового курсу «Історичне краєзнавство» викладачами кафедри підготовлені курси вільного вибору. Серед них:

Іван Франко і видавничий процес (проф. Б.З. Якимович);

Проблеми збройного захисту суверенітету України у діяльності українських урядів 1917 – 1920 рр. (проф. В.Є.Голубко);

Бої та битви у Галичині та Закарпатті у першій половині ХХ ст.. (доц. І.І. Федик );

Суспільне та громадське життя Львова 40-х – 50-х років ХХ ст.. (доц. Р. Я.Генега);

Сучасні методи історико-краєзнавчих досліджень (доц.. А. В. Середяк);

Замки і фортеці Західідної України (доц.. Т.Г.Марискевич);

Польські наукові товариства Львова останньої чверті ХІХ – першої половини ХХ ст. ( ас. Р.В.Масик)

Проблеми становлення польсько-українського кордону (ас. І.Б.Мрака);

Українсько-польські відносини ів Західній Україні у міжвоєнний період ( ас. Л.Д.Калиняк).

     Викладачі кафедри активно працюють над науковими дослідженнями та навчально-методичною літературою. У 2006 р. було видано навчальний посібник «Історичне краєзнавство» (Частина 1), у якому висвітлюєтьтся історія краєзнавчого руху в Україні, основні напрямки сучасного краєзнавства. У 2011 р. колективом кафедри було підготовлено і видано курс лекцій «Історичне краєзнавство. Напрями та методи історико-краєзнавчих досліджень». Кафедра регулярно проводить історико-краєзнавчі конференції «Історичні пам’ятки Галичини». Упродовж 2001 – 2010 рр. було проведено п’ять конференцій, а їхні результати опубліковано у збірниках матеріалів.

Під час практики студенти спеціалізації «Історичне краєзнавство» набувають фаху екскурсовода по місту Львову.

      Наукові статті викладачів кафедри постійно публікуються у факультетських виданнях – «Віснику Львівського університету. Серія історична» та «Наукових зошитах історичного факультету». Викладачами кафедри підготовлено і видано ряд методичних посібників, зокрема «Програма курсу «Історичне краєзнавство», «Програма курсу "Історія України для студентів університету», «Плани семінарських занять з курсу Історія України» для студентів першого курсу університету, На кафедрі історичного краєзнавства є два аспіранти. Дослідницькою роботою займається п'ять пошукувачів.

                        Головна            Наші працівникиGolovna.htmlPracivniki_kafedri_istoricnogo_kraeznavstva/Pracivniki_kafedri_istoricnogo_kraeznavstva.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1
Strukturni_pidrozdili.html
                        Головна            Наші працівникиGolovna.htmlPracivniki_kafedri_istoricnogo_kraeznavstva/Pracivniki_kafedri_istoricnogo_kraeznavstva.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1
Strukturni_pidrozdili.html
Навчальна роботаNavcalna_robota_na_kafedri_istoricnogo_kraeznavstva.htmlshapeimage_7_link_0