Кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки

Першу кафедру археологічного напряму – класичної археології та праісторії (1905–1914, завідувач кафедри Кароль Гадачек) – створено 1905 р. на філософському факультеті Львівського університету. Надалі в Університеті існували кафедри археології та історії матеріальної культури (класичної археології) (1916–1939, завідувач Едмунд Булянда), доісторичної археології зі спеціальним оглядом праісторії польських земель (1921–1939, завідувач Лєон Козловський), історії матеріальної культури та археології (1939–1941, завідувач Ярослав Пастернак), історії стародавнього світу (1939–1941, завідувач Казимир Маєвський), історії стародавнього світу і археології (1944–1949), історії стародавнього світу і середніх віків (1949–1994), археології, античності та середньовіччя (1994–2004), археології та історії стародавнього світу (з 2004). Після відновлення діяльності кафедри у 1944 р. її очолювали Іван Вейцківський (1944–1971), Юрій Гроссман (1971–1989), Микола Пелещишин (1989–1999), Раїса Шиян (1999–2004), Ярослав Онищук (2004–2005), Олександр Ситник (2005–2010), Леонід Зашкільняк (з 2010).

У різні роки на кафедрі працювали відомі археологи, медієвісти і антикознавці Казимир Міхаловський, Іван Старчук, Єжи Кульчицький, Роман Петеленз-Лукасєвич, Яніна Орушувна, Володимир Тисс, Михайло Клапчук, Маркіян Смішко, Казимир Журовський, Ян Брик, Тадеуш Сулімірський, Ірена Сівкувна, Кароль Стояновський, Дмитро Похилевич, Ярослав Кісь, Анатолій Лозинський, Лариса Крушельницька, Леонід Мацкевий, Володимир Баран, Зоя Калініна, Ольга Цибенко, Ігор Свєшніков, Ігор Лісовий, Анісія Козій, Володимир Кривонос, Раїса Шиян, Тарас Милян, Василь Рудий, Роман Берест.

Кафедра забезпечує викладання нормативних курсів з культурної антропології, археології, історії стародавнього світу та історії античних цивілізацій; проведення археологічної практики; готує фахівців (спеціалістів та магістрів) зі спеціальності “археологія”.

На кафедрі працюють 3 професори (Леонід Зашкільняк, Олександр Ситник, Денис Козак), 4 доценти (Ярослав Онищук, Олександр Бандровський, Михайло Филипчук, Наталія Білас), 3 асистенти (Наталія Стеблій, Анастасія Баукова, Ярослав Погоральський).

Головними напрямами наукових досліджень є археологія західного регіону України (кафедра розробляє наукову тему “Розвиток матеріальної і духовної культури населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу”), а також історія античності, методологія історії, сучасна історіографія. Співробітники кафедри в різні роки проводили археологічні розкопки на городищах Крилос (Галич), Пліснесько, Підгородище, Немирів, стоянках і селищах Єзупіль, Неслухів, Кошилівці, Бучач, Тадані, Зимне, Костянець, Голишів, Винники, Незвисько, Дудин, Черчик, Хрінники, Бовшів, Дем’янів, Накваша, могильниках Гаць, Чехи, Висоцько, монастирських комплексах Унів, Страдч, Підкамінь, Старий Збараж, Підгірці. Кафедра випускає щорічний збірник наукових праць “Археологічні дослідження Львівського університету”, заснований 1996 р. з ініціативи проф. М. Пелещишина. Проведено міжнародні наукові конференції: І, ІІ та ІІІ-ті читання пам’яті С. Лур’є, VI Міжнародну археологічну конференцію студентів і молодих вчених (1998), Міжнародну конференцію до 100-річчя кафедри археології та історії стародавнього світу Львівського університету (2005).

При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності “07.00.04 – Археологія”; за останні десятиліття захищено 6 докторських і понад 20 кандидатських дисертацій з різних спеціальностей.

Кафедра має тісні контакти з профільними кафедрами провідних вищих навчальних закладів та науковими установами України, Росії, Польщі.

                        Головна            Наші працівникиGolovna.htmlPracivniki_kafedri_arheologii_ta_specialnih_galuzej_istoricnoi_nauki/Pracivniki_kafedri_arheologii_ta_specialnih_galuzej_istoricnoi_nauki.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1
Strukturni_pidrozdili.html
Навчальна роботаNavcalna_robota_na_kafedri_arheologii_ta_specialnih_galuzej_istoricnoi_nauki.htmlshapeimage_5_link_0